Tài chính - Chứng khoán
FPT dự kiến chia cổ tức 20% bằng tiền, lợi nhuận trước thuế 7.654 tỷ đồng
Kim Ngân - 17/03/2023 18:28
Đối với năm 2022, HĐQT trình phương án trả cổ tức 20% bằng tiền như cổ đông đã thông qua, ngoài ra chia thêm 15% bằng cổ phiếu.

Công ty cổ phần FPT (HoSE: FPT) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 6/4 tới đây.

Theo tài liệu công bố, HĐQT trình cổ đông mục tiêu doanh thu năm 2023 đạt 52.289 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.662 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 18% so với thực hiện trước.

Năm 2022, FPT hoàn thành vượt kế hoạch mà cổ đông giao phó. Doanh thu đạt 44.017 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.654 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và 21% so với năm trước. EPS tương ứng 4.421 đồng, tăng 22%.

Như vậy, nếu kế hoạch năm 2023 được thực hiện, FPT tiếp tục "xô đổ" kỷ lục năm trước và thiết lập mức kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động.

Về phân phối lợi nhuận, FPT đã trả cổ tức năm 2022 bằng tiền đợt một tỷ lệ 10%. Ban lãnh đạo sẽ trình cổ đông thông qua việc chi trả phần còn lại cũng với tỷ lệ 10%, dự kiến thực hiện trong quý II. Ngoài ra, HĐQT trình thêm phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ. Như vậy, năm 2022, nếu được cổ đông thông qua, cổ tức sẽ là 20% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu.

Cổ tức cho năm 2023 dự kiến 20% bằng tiền, căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Về định hướng 2023, với khối công nghệ, FPT tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm, nền tảng, giải pháp mới dựa trên các công nghệ lõi như Cloud, AI, Blockchain…, đồng thời tập trung mở rộng kênh bán hàng tới các đối tượng trong đa lĩnh vực ở trong và ngoài nước. Khối này dự kiến có doanh thu 31.150 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.166 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 24% năm trước.

Khối viễn thông được giao 16.739 tỷ doanh thu và 3.230 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 14% và 15% so với năm trước. Ở lĩnh vực dịch vụ viễn thông, FPT tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ cũng như hệ thống trục cáp chính, trục cáp biển nhằm cải thiện chất lượng đường truyền internet quốc tế, đáp ứng nhu cầu về dữ liệu ngày càng cao của người tiêu dùng. Công ty cũng mở rộng, tăng công suất cho hệ thống trung tâm dữ liệu hiện đại nhằm phục vụ như cầu chuyển đổi số. Ở lĩnh vực truyền hình, FPT sẽ mở rộng dịch vụ truyền hình trả tiền với các tuyến nội dung mới, nội địa hóa.

Chi phí đầu tư dự kiến cho năm 2023 đạt 5.800 tỷ đồng, trong đó khối công nghệ 1.800 tỷ đồng, khối viễn thông 2.300 tỷ đồng và lĩnh vực giáo dục 1.700 tỷ đồng. FPT sẽ đầu tư mở rộng các khu tổ hợp văn phòng tại các thành phố lớn cũng như đầu tư và hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh; đầu tư các trục cáp chính, cáp biển, nâng cấp chất lượng hạ tầng viễn thông nội địa và hệ thống trung tâm dữ liệu; đầu tư mở rộng khuôn viên tại thành phố lớn và mở rộng thêm 7 điểm trưởng phổ thông mới tại các tỉnh thành.

HĐQT cũng trình phương án phát hành ESOP giai đoạn 2023 - 2025. Tổng số lượng phát hành không quá 0,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá bán cổ phần sẽ theo mệnh giá, tức 10.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm. 

Tin liên quan
Tin khác