Chuyển đổi số - Kinh tế số
Hải Phòng: Ký kết biên bản hợp tác về chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo
Thanh Sơn - 16/07/2021 20:31
Chiều 16/7, hội nghị ký kết biên bản hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng về chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo đã được tổ chức.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng khẳng định: Hải Phòng là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai việc chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo.

Thông qua Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo để triển khai việc dạy - học trực tuyến, các giáo viên, học sinh Thành phố đã cùng đóng góp và được chia sẻ với hệ thống cả nước hơn 7.000 bài giảng e-learning và gần 200 đầu sách giáo khoa được số hóa trên internet.

Hệ thống này cũng đã hỗ trợ đắc lực công tác thống kê, báo cáo trong toàn ngành; giúp các cấp quản lý ban hành chính sách quản lý có hiệu quả, đánh giá hiện trạng thừa thiếu giáo viên ở các nhà trường theo từng cấp học, địa phương, môn học từ đó xây dựng lên bức tranh tổng thể toàn ngành giáo dục.

Ông Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát biểu khai mạc

“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 03/06/2020 nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Theo đó, Giáo dục là 1 trong 8 ngành, lĩnh vực cần được ưu tiên chuyển đổi số trước,

“Chuyển đổi số trong giáo dục là việc nhà trường đổi mới mô hình tổ chức giảng dạy và quản lý, giáo viên đổi mới nội dung và cách dạy dựa trên bài học điện tử, học sinh được học chủ động hơn, trải nghiệm nhiều hơn qua tương tác trên môi trường số. Từ đó nắm bắt kiến thức dễ hơn và chất lượng giáo dục được nâng cao hơn; nhờ có học liệu số và môi trường học tập số đó mà mô hình, cách thức dạy học được đổi mới theo hướng hiệu quả hơn. Để thực hiện tốt chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo thì sự quyết tâm của người đứng đầu là quan trọng nhất. Bên cạnh đó cần có sự đồng bộ về nhận thức của những người trong ngành giáo dục cùng quyết tâm chuyển đổi để các hoạt động giáo dục được tốt hơn, chất lượng giáo dục được cao hơn, là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển”, ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chia sẻ.

Việc ký kết đã đánh dấu sự hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Giáo dục và Đào tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Những chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số sẽ định hướng phát triển hệ sinh thái Hệ sinh thái giáo dục số tại Hải Phòng theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 21/9/2020 về “Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Theo biên bản ký kết, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số tham gia hỗ trợ, phối hợp thực hiện chuyển đối số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế của Sở Giáo dục và Đào tạo. Hai sở cùng phối hợp đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; đánh giá, công bố các nền tảng chuyển đổi số áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Hải Phòng. Đồng thời, phối hợp triển khai kết nối các cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng với một số cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành...

Lễ Ký kết biên bản hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Kết luận hội nghị, ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết, mục tiêu đặt ra là Hải Phòng đứng vào top 15 tỉnh, thành phố đi đầu cả nước về chỉ số phát triển Chính quyền số. Để thực hiện điều này, cần có sự tập trung rất cao về nguồn lực, trong đó những nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số đó là chuyển đổi nhận thức, xây dựng cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số, bảo đảm an toàn thông tin, và nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá tích cực những chủ trương, định hướng đổi mới của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời, cam kết đồng hành với Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng chuyển đổi số mà ngành Giáo dục thành phố Hải Phòng đề ra.

Trong nhiều năm qua, ngành Giáo dục đào tạo thành phố đã luôn dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin; cơ sở dữ liệu ngành và nhiều ứng dụng trong quản trị nhà trường, đăng ký thi THPT xét tuyển qua mạng được triển khai tích cực, mang lại hiệu quả cao. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành giáo dục, góp phần quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, phổ cập kiến thức, tập huấn hướng nghiệp để học sinh có các kỹ năng sẵn sàng cho môi trường số, hướng đến mục tiêu phát triển xã hội số đến năm 2025, định hướng năm 2030 của Chính phủ.

Tin liên quan
Tin khác