Viễn thông - Công nghệ
Hầu hết trang thiết bị máy tính phục vụ chuyển đổi số của TP.HCM đã hết... date
Ngô Nguyên - 08/02/2023 07:52
Không chỉ máy tính, máy in hết date, đường truyền dữ liệu cũng thường mất kết nối gây khó khăn cho việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử tại TP.HCM

Theo Ban chỉ đạo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai doạn 2022 - 2025 (Ban chỉ đạo Đề án 06 TP.HCM), hiện nay trang thiết bị như máy tính máy in tại các sở ngành, UBND các cấp của Thành phố đã quá lạc hậu, hầu hết đã...hết date gây khó khăn nhiều cho việc thực hiện đề án.

Mặt khác, hiện nay đường truyền dữ liệu dân cư chưa thực sự ổn định, thường xảy ra hiện tượng mất kết nối vào những khung giờ cao điểm, nhiều người cùng sử dụng. Đó là chưa nói, hiện nay việc thực hiện thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân của người dân gặp khó khăn, không hề...số hóa khi họ phải đến nơi từng cư trú để xác nhận. 

Chưa hết, theo Ban chỉ đạo Đề án 06 TP.HCM, hiện tại dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố được cập nhật từ cơ sơ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp quốc gia với tần suất 2 lần/tuần, nên có độ trễ dữ liệu, gây khó khăn trong việc kết nối. 

Trang thiết bị phục vụ chuyển đổi sổ ở hẩu hết sở ngành quận huyện TP.HCM hết date

Bên cạnh đề xuất trang thiết bị mới, khắc phục ngay tình trạng mất kết nối đường truyền dữ liệu phục vụ công tác cấp Căn cước công dân, định danh điện tử, Ban chỉ đạo Đề án 06 TP.HCM cũng đề nghị các Bộ, ngành sớm có hướng dẫn cụ thể trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với 2 thủ tục liên thông gồm: liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và liên thông đăng ký, xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng.

Trong chương trình chuyển đổi số, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2025 số hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 50% trở lên. Ngoài ra, 90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 80% hồ sơ công việc tại cấp quận và 60% hồ sơ công việc tại cấp phường được xử lý trên môi trường mạng. Đến năm 2030, TPHCM đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, gồm cả thiết bị di động. Ngoài ra, 100% hồ sơ công việc ở cấp thành phố, 100% hồ sơ công việc ở cấp quận và 95% hồ sơ công việc ở cấp phường được xử lý trên môi trường mạng. TPHCM hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, dữ liệu được chia sẻ rộng khắp trong toàn xã hội, giảm 40% thủ tục hành chính. 
Tin liên quan
Tin khác