Chuyển đổi số - Kinh tế số
[Infographic] Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2020 của các bộ, ngành
ĐT - 21/10/2021 13:34
Việc chuyển đổi nhận thức và kiến tạo thể chế được thực hiện khá tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số ngày càng thuận tiện.

.

Tin liên quan
Tin khác