Tiêu dùng
[Infographic] CPI bình quân năm 2021 tăng 1,84%
ĐT - 30/12/2021 14:26
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2021 tăng 1,84% so với năm 2020, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.

.

Tin liên quan
Tin khác