Doanh nghiệp
[Infographic] Ngành nông nghiệp phấn đấu xuất khẩu khoảng 50 tỷ USD vào năm 2025
ĐT - 17/03/2021 11:11
Mục tiêu giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 50 - 51 tỷ USD vào năm 2025, 60 - 62 tỷ USD vào năm 2030.

.

Tin liên quan
Tin khác