Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] Phấn đấu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
ĐT - 17/08/2022 11:28
Xây dựng nông thôn mới là một trong ba chương trình MTQG được kỳ vọng góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp, nâng cao chất lượng sống cho nông dân và người dân nông thôn, mang lại những giá trị bền vững cho nông thôn trong giai đoạn mới...

.

Tin liên quan
Tin khác