Đầu tư Phát triển bền vững
[Infographic] Vấn nạn rác thải nhựa với hệ sinh thái biển
ĐT - 23/02/2022 19:30
Theo WWF, rác thải nhựa là mối nguy đối với hệ sinh thái biển tại nhiều nơi. Đáng quan ngại nhất là rác thải nhựa đang làm ô nhiễm toàn bộ mạng lưới thức ăn của các động vật biển.

.

Tin liên quan
Tin khác