Đầu tư
Lâm Đồng: Tiến độ triển khai lập các đồ án quy hoạch còn chậm
Linh Đan - 09/12/2023 09:35
UBND tỉnh Lâm Đồng nhìn nhận, tiến độ triển khai lập các đồ án quy hoạch còn chậm so với yêu cầu đề ra.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo gửi HĐND tỉnh về việc triển khai lập các đồ án quy hoạch trong năm 2023. Trong đó, UBND tỉnh nhìn nhận, tiến độ triển khai lập các đồ án quy hoạch còn chậm so với yêu cầu; một số đồ án quy hoạch chậm ban hành quy định về quản lý quy hoạch, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và cấp giấy phép xây dựng; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng chưa được phủ kín, gây ảnh hưởng đến việc quản lý, đầu tư xây dựng và giải quyết các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số địa phương chưa quan tâm đến công tác lập quy hoạch, chất lượng lập quy hoạch của một số đơn vị tư vấn còn hạn chế; nhiều đồ án quy hoạch phải được rà soát, đảm bảo kết nối đồng bộ với các quy hoạch khác, gây mất nhiều thời gian và khó khăn cho công tác thẩm định và phê duyệt; một số đồ án quy hoạch có phạm vi ranh giới chồng lấn lẫn nhau gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch và phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ thực hiện.

Cùng với đó, số lượng công chức có chuyên môn về quy hoạch, kiến trúc tại cấp huyện còn thiếu, chưa đáp ứng được khối lượng công việc được giao; công tác tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của một số địa phương còn lúng túng, chưa kịp thời.

Trước đó, ngày 11/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Đến nay, trên địa bàn tỉnh này đã có đầy đủ các cấp độ quy hoạch như quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết… Các địa phương tiếp tục hoàn thiện việc phủ kín các đồ án quy hoạch theo kế hoạch đề ra.

Đối với các đồ án quy hoạch khu chức năng để triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, hiện tỉnh này đang hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm; phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng và tổ chức công khai, cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa; giao Sở Xây dựng rà soát, tích hợp các nội dung, phương án, chỉ tiêu quy hoạch Đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Prenn để báo cáo UBBND tỉnh xem xét, cho ý kiến cập nhật vào Đồ án Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045, đảm bảo tiêu chí, quy hoạch tầng cao để làm cơ sở thực hiện; tổ chức nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết và chỉ đạo các đơn vị tiếp tục hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm Hòa Bình; chủ đầu tư đang thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, lập nhiệm vụ dự toán theo Quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 đối với Đồ án Quy hoạch phân khu Khu du lịch núi Sapung…

Tin liên quan
Tin khác