Doanh nghiệp
Lâm Đồng gia hạn sử dụng đất dự án nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ
Linh Đan - 08/12/2023 09:02
Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Mỹ có trách nhiệm nộp tiền gia hạn sử dụng đất đối với Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa cho phép Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Mỹ được gia hạn thời gian sử dụng đất để tiếp tục triển khai Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ.

Diện tích được gia hạn là 49.894 m2, thuộc các thửa đất số 260, 261, tờ bản đồ số 10, xã Tam Bố, huyện Di Linh (thuộc diện tích theo Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh). Thời gian gia hạn là 24 tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Lý do gia hạn sử dụng đất theo điểm i, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013.

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Mỹ có trách nhiệm nộp tiền gia hạn sử dụng đất. Sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định này mà doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi được gia hạn thì Quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Mỹ có trách nhiệm liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; tập trung nguồn lực để hoàn thành việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án, đưa dự án vào hoạt động theo đúng cam kết, tiến độ và thời gian gia hạn.

Tin liên quan
Tin khác