Du lịch
[Longform] CEO Nguyễn Công Hoan: Covid-19 lần 4 tạo "bước ngoặt" lịch sử cho ngành du lịch
Hồ Hạ - 03/06/2021 09:49
CEO Flamingo Redtours Nguyễn Công Hoan cho rằng, đợt dịch Covid-19 lần 4 sẽ tạo "bước ngoặt" lịch sử cho ngành kinh tế xanh.