Doanh nghiệp
[Longform] Chúng ta không thể thay đổi hướng gió, nhưng có thể thay đổi cánh buồm
Hồ Hạ - 12/05/2021 08:31
Theo doanh nhân Phạm Hà, Chủ tịch HĐQT Lux Group, dư địa phát triển nông nghiệp, du lịch và công nghệ thông tin ở Việt Nam còn rất lớn.