Sức khỏe doanh nghiệp
MHC lên kế hoạch lãi trở lại trong năm 2023 và tiếp tục đầu tư chứng khoán
Duy Bắc - 26/05/2023 10:34
Sau năm 2022 ghi nhận lỗ 30,59 tỷ đồng, CTCP MHC (mã MHC - sàn HoSE) lên kế hoạch lãi 40 tỷ đồng trong năm 2023 và không trả cổ tức năm 2022.

CTCP MHC vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 15/6 tại Hải Phòng.

Trong năm 2023, CTCP MHC đặt kế hoạch tổng doanh thu 200 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 40 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 31,14 tỷ đồng, tức tăng thêm 71,14 tỷ đồng.

Trong đó, CTCP MHC cho biết sẽ tiếp tục duy trì định hướng trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và kinh doanh trong lĩnh vực vận tải - logistics.

Đối với lĩnh vực bất động sản, tiếp tục đầu tư phát triển kinh doanh thông qua Công ty con là MHC Land; tiếp tục đầu tư các dự án bất động sản thương mại…

Đối với lĩnh vực vận tải - logistics, Công ty tiếp tục tăng cường hiệu quả kinh doanh, phát triển mở rộng thị trường kinh doanh, giữ và mở rộng trong quan hệ hợp tác với các khách hàng tiềm năng…

Quay trở lại các tờ trình, trong năm 2022 do kinh doanh thua lỗ với việc ghi nhận lỗ 30,59 tỷ đồng, CTCP MHC trình cổ đông kế hoạch không chia cổ tức năm 2022 nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Được biết, trong năm 2021, Công ty trả cổ tức 5% bằng tiền mặt cho cổ đông.

Về nhân sự, ngày 19/5, CTCP MHC nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thùy Linh với lý do cá nhân. Do đó, Công ty trình cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thùy Linh.

Đồng thời, Công ty dự kiến bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù vậy, Công ty chưa công bố danh tính ứng cử viên.

Lỗ 36,76 tỷ đồng trong quý đầu năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, MHC ghi nhận doanh thu đạt 4,03 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 36,76 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 0,36 tỷ đồng, tức giảm 37,12 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 0,95 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 0,29 tỷ đồng, tức giảm 1,24 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 68,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 27,23 tỷ đồng, về 12,58 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 24,5%, tương ứng tăng thêm 8,68 tỷ đồng, lên 44,17 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty có thuyết minh chi tiết doanh thu tài chính giảm do hụt lãi từ các khoản đầu tư tài chính, chứng khoán giảm 27,18 tỷ đồng, về 12,55 tỷ đồng; ngược lại, chi phí tài chính tăng do dự phòng giảm giá, mua bán chứng khoán kinh doanh, đầu tư tăng 8,06 tỷ đồng, lên 30,31 tỷ đồng.

Như vậy, bên cạnh kinh doanh dưới giá vốn, Công ty còn hụt doanh thu tài chính và chi phí tài chính tăng cao trong quý đầu năm 2023, đây là nguyên nhân dẫn tới lỗ trong quý I/2023.

Được biết, trong năm 2023, MHC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu và thu nhập khác 200 tỷ đồng; và lợi nhuận trước thuế dự kiến 40 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế ghi nhận lỗ 36,53 tỷ đồng, Công ty cách rất xa kế hoạch lãi 40 tỷ đồng trong năm tài chính.

Bên cạnh kinh doanh thua lỗ, trong quý I/2023, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 351,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 28 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 147,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 211,98 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, Công ty đã tăng vay nợ trong quý đầu năm để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Đầu tư 326,4 tỷ đồng vào cổ phiếu EIB

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của MHC tăng 16,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 185,6 tỷ đồng, lên 1.341,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 605,1 tỷ đồng, chiếm 45,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 489,2 tỷ đồng, chiếm 36,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong quý đầu năm, biến động mạnh chủ yếu khoản mục đầu tư chứng khoán tăng 133,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 344,8 tỷ đồng, lên 603,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 21,9%, tương ứng giảm 136,8 tỷ đồng, về 489,2 tỷ đồng.

Công ty có thuyết minh đầu năm đầu tư 258,9 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán, trích lập dự phòng 5,17 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm 31/3/2023, danh mục đầu tư chứng khoán tăng lên 603,7 tỷ đồng, trích lập dự phòng 40,22 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 6,7% tổng danh mục đầu tư chứng khoán. Trong đó, đầu tư 326,4 tỷ đồng vào cổ phiếu EIB, trích lập dự phòng 19,5 tỷ đồng; đầu tư 122,5 tỷ đồng vào cổ phiếu TBD, trích lập dự phòng 15,5 tỷ đồng; và đầu tư 154,8 tỷ đồng vào các cổ phiếu khác, trích lập dự phòng 5,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 36,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 212,2 tỷ đồng, lên 798,1 tỷ đồng và chiếm 59,5% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/5, cổ phiếu MHC giảm 140 đồng về 4.300 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác