Doanh nghiệp
Năm 2022, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục mới trên 53,22 tỷ USD
ĐT - 03/01/2023 19:34
Cả năm 2022, xuất khẩu nông, lâm , thủy sản đạt trên 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021. Có 8 nhóm hàng xuất khẩu trên 2 tỷ USD gồm: cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ.

.

Tin liên quan
Tin khác