Dự án - quy hoạch
Nghệ An: Quy hoạch Diễn Châu lên đô thị loại III vào năm 2030
Thanh Hoài - 30/05/2023 12:01
Đến năm 2030, Diễn Châu được quy hoạch lên đô thị loại III, với 2 vùng phát triển, 4 đô thị vệ tinh và là Trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn của Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An vừa thông qua dự thảo Quy hoạch vùng huyện Diễn Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với trọng tâm phát triển Diễn Châu theo hướng đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Những năm gần đây, huyện Diễn Châu là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh Nghệ An, dự thảo Quy hoạch của huyện Diễn Châu định hướng hình thành thị xã Diễn Châu (đô thị loại III) và là một trong 06 đô thị chủ đạo của tỉnh, nằm trong 03 hành lang kinh tế (Quốc lộ 1- ven biển, cao tốc; Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48). Dự kiến, Diễn Châu có các dự án có tính động lực như: Khu đô thị, du lịch sinh thái, thể thao sân golf xã Diễn Trung; Khu du lịch sinh thái, thể thao sân golf Hồ Xuân Dương tại xã Diễn Phú; Khu du lịch sinh thái, thể thao sân Golf Đồng Ghềnh, điện gió ngoài biển Diễn Châu, khu công nghiệp Thọ Lộc (VSIP)…

Đến năm 2030, Diễn Châu được quy hoạch thành thị xã, đô thị loại III với các định hướng chiến lược phát triển chính như: Tập trung nguồn lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ là chủ yếu; từng bước xây dựng Diễn Châu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - dịch vụ lớn của tỉnh.

Theo dự thảo Quy hoạch, huyện Diễn Châu xúc tiến phát triển hoàn thiện các khu công nghiệp (KCN) tập trung như KCN Thọ Lộc, KCN Diễn Quỳnh, cụm công nghiệp (CCN) Diễn Hồng, CCN Tháp - Hồng - Kỷ, CCN Diễn Thắng, CCN Đồng - Thái. Ngoài ra, Diễn Châu cũng phát triển mạnh du lịch biển, nghỉ dưỡng (biển Diễn Thành, Hòn Câu, Cửa Hiền), du lịch sinh thái (hồ Xuân Dương, Safari Diễn Lâm); du lịch văn hóa lịch sử (quần thể văn hóa, lịch sử đền Cuông, chùa Cổ Am…). Đồng thời, địa phương cũng ưu tiên khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, ưu tiên khai thác xa bờ, quy hoạch và xây dựng khu chế biến hải sản sạch tập trung.

Quy hoạch Diễn Châu phân thành 02 vùng phát triển, cụ thể: Vùng phía Bắc gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Diễn Châu, các xã Diễn Hoa, Diễn Thành, Diễn Ngọc, Diễn Phúc, Diễn Bích, Diễn Kỷ, Diễn Vạn, Diễn Kim, Diễn Tân, Diễn Tháp, Diễn Nguyên, Diễn Thái, Diễn Đồng, Diễn Xuân, Diễn Liên, Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Mỹ, Diễn Hoàng, Diễn Hùng, Diễn Hải, Diễn Yên, Diễn Đoài, Diễn Lâm, Diễn Trường, Diễn Quảng, Diễn Hạnh, Diễn Cát. Tổng diện tích 19.531,70 ha (63,65%), dân số hiện trạng là 249.111 người.

Vùng phía Bắc được chia thành 02 tiểu vùng. Tiểu vùng 1: Nằm phía Tây đường cao tốc Bắc Nam, với trung tâm là phát triển đô thị Diễn Đồng và đô thị sinh thái Diễn Lâm làm hạt nhân. Trọng tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái. Tiểu vùng 2: Nằm phía Đông đường cao tốc Bắc Nam, với trung tâm lấy đô thị Phủ Diễn và Yên Lý làm hạt nhân. Trọng tâm phát triển đô thị dịch vụ, thương mại gắn với du lịch sinh thái biển.

Vùng phía Nam gồm 8 xã phía Nam của huyện: Diễn Thịnh, Diễn Lộc, Diễn Trung, Diễn An, Diễn Thọ, Diễn Thịnh (6 xã thuộc khu kinh tế Đông Nam cũ) và 2 xã Minh Châu, Diễn Lợi (khu kinh tế Đông Nam mở rộng). Tổng diện tích: 11.159,19ha (36,35% ), dân số hiện trạng là 71.268 người.

Trong dự thảo Quy hoạch định hướng phát triển 04 đô thị: Đô thị Phủ Diễn (thị trấn Diễn Châu hiện hữu và vùng phụ cận), đô thị Yên Lý, đô thị Đồng Thái và đô thị Minh Châu.

UBND tỉnh Nghệ An định hướng huyện Diễn Châu sẽ là vùng kinh tế tổng hợp, trọng điểm gắn với Khu kinh tế Đông Nam, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An; phát huy thế mạnh sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch và nông lâm ngư nghiệp...

Đề án quy hoạch trở thành trung tâm đô thị lớn của tỉnh đồng nghĩa với việc Diễn Châu sẽ được chú trọng đầu tư quy hoạch hạ tầng đô thị, đầu tư để thành lập thêm nhiều cụm, Khu Công nghiệp mới. Đây được coi là điều kiện để Diễn Châu phát triển kinh tế, thu hút các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ hơn trong những năm đến.

Tin liên quan
Tin khác