Thông tin doanh nghiệp
Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp sức khỏe tại Việt Nam
N.L - 17/04/2024 16:12
Ngành y tế Việt Nam đã chứng kiến bước tiến quan trọng với sự hợp tác chiến lược giữa các bên Pfizer Việt Nam - VNVC - Tâm Anh, hướng đến nâng cao giải pháp chăm sóc sức khỏe cho người dân.
TIN LIÊN QUAN
Ảnh: Pfizer Việt Nam

Hợp tác chiến lược này tập trung vào 3 mục tiêu chính:

1. Chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn: Ba bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc đào tạo cán bộ y tế, triển khai các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức cho cộng đồng, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và kiến thức cho đội ngũ y tế, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe.

2. Đảm bảo cung cấp vắc xin và phát minh mới: Hợp tác sẽ tập trung vào việc đảm bảo cung cấp vắc xin và phát minh y tế mới, chất lượng cao cho người dân Việt Nam.

3. Hỗ trợ nghiên cứu khoa học: Ba bên sẽ hợp tác trong các sáng kiến nghiên cứu y khoa, bao gồm nghiên cứu y học mới, xây dựng cơ sở dữ liệu y khoa, đánh giá gánh nặng bệnh tật, phát triển thuốc/vắc xin và cải thiện kết quả y tế tại Việt Nam.

Hợp tác giữa Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh được đánh giá là bước tiến quan trọng tạo ra những tác động tích cực và lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tin liên quan
Tin khác