Đầu tư
Quảng Nam cho Công ty F.C.L thuê hơn 36 ha đất làm Thủy điện Sông Bung 3A
Thanh Chung - 03/06/2024 16:36
Công ty Cổ phần F.C.L vừa được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép thuê hơn 36 ha để thực hiện dự án Thủy điện Sông Bung 3A với hình thức trả tiền hàng năm.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định cho Công ty Cổ phần F.C.L thuê diện tích đất 362.367 m2 để thực hiện dự án Thủy điện Sông Bung 3A. Cụ thể, UBND huyện Nam Giang quyết định thu hồi theo thẩm quyền: Đất hộ gia đình cá nhân: 54.142 m2, loại đất trồng cây hằng năm khác tại các Quyết định số: 106, 107, 108, 109, 110, 232 và số 233/QĐ-UBND ngày 23/01/2024; đất do Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Giang quản lý: 301.510 m2, gồm: 136.204,24 m2 đất quy hoạch rừng phòng hộ và 165.305,76 m2 đất sông suối tại Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 và đất do UBND xã Zuôih quản lý: 6.715 m2.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, diện tích đất trên được Nhà nước cho thuê theo hình thức trả tiền hàng năm. Thời hạn từ ngày có quyết định đến ngày 05/12/2068 (theo thời hạn hoạt động của dự án tại Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 5/12/2018 của UBND tỉnh).

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần F.C.L. có trách nhiệm sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước cho thuê. Thực hiện dự án Thủy điện Sông Bung 3A theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng và hồ sơ thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-BTNMT ngày 5/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai thực hiện việc luân chuyển hồ sơ địa chính đến cơ quan Thuế để xác định đơn giá đất cho thuê và đến Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam để chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Giang, UBND xã Zuôih và UBND xã Chà Vàl bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần F.C.L theo quy định.

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm thông báo đơn giá đất thuê và tiền thuê đất của Công ty Cổ phần F.C.L phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

UBND huyện Nam Giang có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Zuôih và UBND xã Chà Vàl phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa cho Công ty Cổ phần F.C.L theo quy định. Chỉ đạo các phòng, ban và địa phương có liên quan theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần F.C.L.

Được biết, Dự án Thuỷ điện Sông Bung 3A được UBND tỉnh Quảng Nam cấp Quyết định chủ trương đầu tư lần đầu vào ngày 5/12/2018 (theo Quyết định số 3651), điều chỉnh lần thứ I vào ngày 9/12/2019 (theo Quyết định số 4000); dự án có quy mô công suất 20 MW, được đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Zuôih và xã Chà Vàl, huyện Nam Giang.

Đến ngày 20/10/2022, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định số 2822/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án Thủy điện Sông Bung 3A do Công ty cổ phần F.C.L làm chủ đầu tư.

Nội dung tiến độ thực hiện dự án được điều chỉnh cụ thể từ ngày 5/12/2018 đến tháng 2/2023 hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, giải phóng mặt bằng, môi trường, đất đai, phòng cháy chữa cháy, xây dựng. Từ tháng 2/2023 thi công xây dựng, hoàn thành các hạng mục công trình chính vào tháng 2/2025.

Ngoài ra, dự án thực hiện tích nước hồ chứa trong tháng 1/2025; phát điện tổ máy H1, tổ máy H2 và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động chính thức trong tháng 3/2025.

Tin liên quan
Tin khác