Thời sự
Quốc hội chuẩn bị họp kỳ bất thường lần thứ hai
Nguyễn Lê - 24/12/2022 09:05
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Một phiên họp toàn thể của Quốc hội khoá XV.

Thông báo nêu rõ, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ và căn cứ tình hình chuẩn bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định 5 nội dung.

Một, Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hai, dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Ba, tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15; xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Bốn, một số vấn đề về tài chính, ngân sách (gồm: việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương).

Năm là công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác (nếu có).

Tổng Thư ký Quốc hội được giao bố trí chương trình kỳ họp theo hướng, họp trù bị vào chiều ngày 4/1/2023; khai mạc kỳ họp vào 8 giờ ngày 5/1/2023; bố trí nội dung về công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác (nếu có) ngay đầu kỳ họp. Dành thời gian 1 buổi/nội dung ở hội trường cho nội dung về Quy hoạch và dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), 0,5 buổi ở hội trường các nội dung tài chính, ngân sách; bố trí thời gian cụ thể cho từng nội dung tại phiên thảo luận tổ…

Kết luận cũng nêu rõ không tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, đồng thời, đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố có hình thức phù hợp để nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân ở địa phương và gửi về Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tổng hợp chung.

Giao Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tháng 11, 12/2022 để gửi đại biểu Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội thông báo. 

Tin liên quan
Tin khác