Tiêu dùng
Quý I/2024, nhập siêu xăng dầu gần 1,6 tỷ USD
Thế Hoàng - 24/04/2024 17:11
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu xăng dầu quý I/2024 đạt 2,63 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 532 triệu USD, nhập khẩu hơn 2,1 tỷ USD, cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu gần 1,6 tỷ USD.
Việt Nam nhập siêu xăng dầu gần 1,6 tỷ USD trong quý I/2024.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của cả nước trong tháng 3/2024 đạt 188.808 tấn, trị giá 160 triệu USD, lũy kế 3 tháng năm 2024 xuất khẩu đạt 631.310 tấn, trị giá 532 triệu USD, tăng 13,9% về lượng và tăng 8,9% về trị giá so với cùng kỳ.

Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 3 tháng đạt 119.761 tấn, trị giá 100,8 triệu USD, giảm 25,2% về lượng và giảm 30,1% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm hơn 18% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu.

Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm 9-10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 60.946 tấn, trị giá 55,5 triệu USD, tăng 14,6% về lượng và tăng 4,9% về trị giá.

Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc đạt 55.447 tấn, trị giá 52,8 triệu USD, tăng 38,1% về lượng và tăng 33,7% về trị giá.

Xuất khẩu sang thị trường Lào, đạt 35.978 tấn, trị giá 29,4 triệu USD, tăng 99,6% về lượng và tăng 87,4% về trị giá.

Xăng dầu trong nước có xuất sang 3 thị trường Singapore, Malaysia và Thái Lan, nhưng 3 thị trường này chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 6% tổng lượng và tổng kim ngạch.

Ở chiều nhập khẩu xăng dầu, 3 tháng qua, sản lượng lẫn trị giá đều sụt giảm. Cụ thể, nhập khẩu xăng dầu tháng 3/2024 tăng 44,7% về lượng và tăng 46,1% về trị giá so với tháng trước đó, đạt gần 1,1 tấn, trị giá 902 triệu USD.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam đạt gần 2,56 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giảm lần lượt 1,3 và 6% so với cùng kỳ. Giá nhập khẩu trung bình 822 USD/tấn.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Malaysia trong 3 tháng 2024, chiếm hơn 34% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt gần 900.000 tấn, trị giá 722 triệu USD, tăng 124% về lượng và tăng 122,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023..

Nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc, chiếm hơn 25-26% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 682.488 tấn, trị giá 543 triệu USD, giảm 34,6% về lượng và giảm 39,7% về trị giá.

Thị trường Singapore cung cấp cho Việt Nam 623.638 tấn xăng dầu, trị giá 533 triệu USD, nhập từ Trung Quốc 278.102 tấn, trị giá 235,8 triệu USD.

Như vậy, trong quý I/2024, cả nước nhập siêu xăng dầu gần 1,6 tỷ USD. Trong năm ngoái, lượng xăng dầu nhập về trên 10 triệu tấn, trị giá 8,4 tỷ USD. Sản lượng xăng dầu trong năm qua dù tăng 13,3% so với năm trước đó, nhưng trị giá giảm khoảng 600 triệu USD.

Tin liên quan
Tin khác