Chuyển đổi số - Kinh tế số
Sếp Viettel hé lộ lý do chọn Tây Nguyên để xây dựng Trung tâm dữ liệu vùng
Tú Ân - 01/10/2023 17:40
Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) vừa tổ chức Hội thảo, thảo luận về xu hướng và cách xây dựng Trung tâm dữ liệu vùng tại Tây Nguyên.

Theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Chủ để Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Tại Hội thảo về xu hướng và cách Xây dựng Trung tâm dữ liệu vùng tại Tây Nguyên, ông Lê Quang Hiếu – Phó TGĐ Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) đánh giá: “Theo chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, các tỉnh Tây Nguyên ở mức trung bình so với mặt bằng chung, còn nhiều cơ hội để khai phá và phát triển”.

Ông Lê Quang Hiếu – Phó TGĐ Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) chia sẻ tại Hội thảo

Một trong những tỉnh có quy hoạch hạ tầng CNTT ở mức tốt

Về hạ tầng số, Tây Nguyên thuộc nhóm có chỉ số trung bình trên 63 tỉnh thành, các tỉnh trong khu vực tương đối đồng đều. Về nhân lực số, Đắc Lắk là địa phương nổi bật nhất, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế và chưa cân bằng giữa các tỉnh trong khu vực. Kinh tế số ghi nhận sự chuyển biến nhanh chóng, đặc biệt là Đắc Lắk với nhiều doanh nghiệp lớn, đẩy mạnh các hoạt động kinh tế số như thanh toán số, hóa đơn điện tử, chữ ký số… Trong khi đó, các hoạt động thuộc về xã hội số còn ít, rời rạc.

Theo quy hoạch hạ tầng CNTT đến năm 2025, tầm nhìn 2050 của khu vực Tây Nguyên, 70% Trung tâm dữ liệu sẽ chuyển dịch sang sử dụng dịch vụ điện toán đám mây (ĐTTM), hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh được tái cấu trúc và chuyển đổi thành hạ tầng số ứng dụng công nghệ ĐTĐM. Tây Nguyên cũng hướng tới trở thành 1 Trung tâm Dữ liệu vùng đạt chuẩn TIER 3 trở lên, phục vụ lưu trữ, xử lý và dự phòng dữ liệu, cơ sở dữ liệu quốc gia cấp Vùng với quy mô dự báo 7.707 rack phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đồng thời, Tây Nguyên sẽ dành 130 ha Quỹ đất dành cho phát triển hạ tầng CNTT - chiểm tỷ trọng 9,7% so với tổng quỹ đất cả nước.

Ông Lê Quang Hiếu nhận xét, so với mặt bằng các khu vực thì các Tỉnh Tây Nguyên nằm trong nhóm các Tỉnh có quy hoạch hạ tầng công nghệ thông tin ở mức tốt với các mục tiêu cao và kế hoạch triển khai chi tiết, tường minh.

Tây Nguyên phù hợp để xây dựng Trung tâm dữ liệu vùng

Theo đánh giá của Viettel, để lựa chọn vị trí xây dựng trung tâm dữ liệu sẽ có 3 nhóm tiêu chí với 10 tiêu chí cụ thể: