Đại hội Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV
Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 7 và 8/9.