Đầu tư Phát triển bền vững
Thực trạng rác thải nhựa toàn cầu
ĐT - 24/11/2023 08:20
Sản lượng nhựa hằng năm hiện ở mức 460 triệu tấn, tăng hơn gấp đôi trong 20 năm qua và có thể tăng gấp 3 vào năm 2060 nếu không có biện pháp nào được thực hiện.

.

Tin liên quan
Tin khác