Thời sự
VEC nói gì về thông tin "bán quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình"
Anh Minh - 03/01/2019 23:02
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC cho rằng chỉ thuê Công ty Yên Khánh cung cấp dịch vụ thu phí tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Theo VEC, trong thời gian qua, trên một số phương tiện truyền thông đăng tải/đưa những thông tin liên quan đến việc toàn bộ hoạt động thu phí trên tuyến đường bộ cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương phải tạm dừng từ 0h ngày 1/1/2019, do hợp đồng bán quyền thu phí tuyến đường này cho Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh (Công ty Yên Khánh) hết hiệu lực.

Kèm theo đó, trong một số bài viết cũng đề cập đến việc ngoài mua lại quyền thu phí cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương, Công ty Yên Khánh cũng thực hiện dịch vụ thu phí trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - một dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm Chủ đầu tư.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, VEC khẳng định có sự khác biệt căn bản giữa hai hình thức - nhượng quyền thu phí cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương và hợp đồng cung cấp dịch vụ thu phí cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình mà Công ty Yên Khánh thực hiện tại hai tuyến cao tốc. 

Cụ thể, tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được hoàn thành đưa vào khai thác toàn tuyến vào ngày 30/6/2012. Bộ Giao thông vận tải giao VEC quản lý, khai thác và thu phí tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận tìm hiểu dự án và thử nghiệm mô hình xã hội hóa công tác thu phí, lựa chọn đơn vị thu phí độc lập với cơ quan chủ đầu tư, giám sát thu phí, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động thu phí, ngày 26/10/2012, Bộ GTVT có Văn bản số 9067/BGTVT-TC về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu phí đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, trong đó có ý kiến VEC căn cứ vào quy định hiện hành và đề xuất của Công ty Yên Khánh, trực tiếp đàm phán và ký hợp đồng dịch vụ thu phí với nhà đầu tư theo thẩm quyền.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ GTVT, ngày 7/12/2012, VEC đã tiến hành đàm phán với Công ty Yên Khánh. Ngày 17/01/2013, VEC và Công ty Yên Khánh đã ký Hợp đồng số 02/HĐ-VEC-YK/2013 về việc cung cấp dịch vụ thu phí tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn khai thác tạm thời). Ngày 8/3/2013, VEC đã có Văn bản số 680/VEC-BC báo cáo Bộ GTVT về việc triển khai dịch vụ thu phí đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Như vậy, Công ty Yên Khánh thực hiện dịch vụ thu phí trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương dưới hình thức được nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ cao tốc (Công ty Yên Khánh được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến công tác thu phí).

VEC cho rằng, đối với tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Công ty Yên Khánh thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tổ chức thu phí (cung cấp nhân viên thu phí và tiếp nhận lại các nhân viên đã được VEC tuyển dụng và đào tạo) dưới hình thức làm thuê cho VEC, giá trị hợp đồng chủ yếu là tiền lương của người lao động và các khoản theo lương phục vụ tổ chức thu (Không phải là hợp đồng nhượng quyền thu phí). VEC vẫn thực hiện các công tác thu tiền thu phí, giám sát, hậu kiểm thu phí; công tác giám sát dịch vụ thu phí được thực theo đúng quy định của Tổng cục Đường bộ (gồm giám sát hiện trường 24/24h; giám sát hậu kiểm theo ca và giám sát đột xuất).

Chi phí cho công tác tổ chức thu phí do Công ty Yên Khánh thực hiện căn cứ trên dự toán được VEC và Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt hàng năm. Chi phí này không cao hơn các tuyến cao tốc khác đang do các công ty thành viên của VEC thực hiện.

Tin liên quan
Tin khác