[Video] Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Chương trình Đối thoại với chủ đề "Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" do Báo Đầu tư thực hiện với sự tham gia của ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện phát triển Du lịch châu Á (ATI), Chủ tịch Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam (VCTC) và ông Tạ Hữu Chiến, Chủ tịch HĐQT Sunvina Travel, CEO Hadoo ihealing.
ĐT