[Video] Sóc Sơn đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn
Nhằm tiến tới trở thành trọng điểm du lịch ở phía Bắc Thủ đô Hà Nội, Sóc Sơn đang đẩy mạnh, đầu tư hạ tầng dịch vụ du lịch và phát triển chuỗi du lịch - trải nghiệm, với nhiều mô hình nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, nhằm hiện thực hoá mục tiêu, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2025 - 2030.
Hồ Hạ - Xuân Bách