Thông tin doanh nghiệp
Vietnamobile thông báo chào hàng cạnh tranh
P.V - 16/12/2022 15:01
Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile kính mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào hàng cạnh tranh nội dung như sau:
TIN LIÊN QUAN

Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile kính mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào hàng cạnh tranh nội dung như sau:

1) Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile

2) Tên gói: Dự án Di dời MTSO Chùa Bộc - Gói thầu 1.1 Chuẩn bị MTSO Hòa Lạc

3) Nguồn vốn: Vốn hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông Vietnamobile

4)  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

5) Thời gian cung cấp Hồ sơ mời thầu: Từ 10h00 sáng ngày 19/12/2022 tới 17h00 chiều ngày 30/12/2022

6) Địa điểm nhận Hồ sơ mời thầu: Nhà thầu sẽ được nhận hồ sơ mời thầu qua email, vui lòng liên hệ email thanh.dt@vietnamobile.com.vn để nhận hồ sơ.

7) Giá bán một bộ Hồ sơ mời thầu: miễn phí

9) Thời điểm đóng thầu: 17h00 chiều ngày 30/12/2022

Vietnamobile không bắt buộc phải tuân thủ luật đấu thầu.

Tin liên quan
Tin khác