Sức khỏe doanh nghiệp
Yeah1 muốn phát hành 78,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá thấp hơn 39,4% giá thị trường
Duy Bắc - 24/05/2022 15:13
CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG - sàn HoSE) công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 15/6 tại TP. HCM.

Trong năm 2022, Yeah1 đặt kế hoạch doanh thu giảm 45,5% về 588 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 24,7% lên 24,7 tỷ đồng. Xét về cổ tức, năm 2021, Yeah1 trình cổ đông không chia cổ tức.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của YEG (Nguồn: Tài liệu Đại hội cổ đông).

Thêm nữa, Công ty trình cổ đông kế hoạch phát hành tối đa 78.642.000 cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 100 nhà đầu tư với giá phát hành dự kiến 10.000 đồng để huy động tối đa 786,42 tỷ đồng, cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm và thời gian dự kiến triển khai trong năm 2022.

Số tiền huy động, công ty dự kiến dùng 572,8 tỷ đồng bổ sung vốn thực hiện mở rộng hoạt động đầu tư vào mảng truyền thông công nghệ (Digital – Tech Media), công nghệ (Tech), công nghệ - tài chính (Fintech), và các lĩnh vực liên quan khác; 140,62 tỷ đồng trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn, nợ nhà cung cấp, và vốn lưu động khác; và 73 tỷ đồng đầu tư hạ tầng công nghệ của Công ty.

Như vậy, nếu chào bán thành công, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 312,8 tỷ đồng lên 1.099,2 tỷ đồng, gấp 3,5 vốn điều lệ hiện tại.

Được biết, so với giá thị trường ngày 23/5 là 16.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ với giá thấp 39,4% so với giá thị trường. 

Thông thường để tránh rủi ro pha loãng đối với cổ đông hiện hữu, các doanh nghiệp niêm yết thường chọn hình thức phát hành riêng lẻ với giá bằng hoặc cao hơn giá thị trường bởi vì phát hành riêng lẻ không phải điều chỉnh giá trên thị trường. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư hiện hữu sẽ giảm sau đợt phát hành riêng lẻ. Chính vì vậy, để bảo vệ nhà đầu tư hiện hữu, doanh nghiệp thường chọn phát hành riêng lẻ giá cao hơn hoặc bằng giá thị trường.

Thêm nữa, công ty trình cổ đông kế hoạch đổi trụ sở từ số 191, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM sang địa chỉ mới là Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

VinaCapital thoái vốn khỏi Yeah1

Theo đó, quỹ DFJ VinaCapital Venture Investment Ltd vừa bán ra toàn bộ 1.524.096 cổ phiếu YEG để giảm sở hữu từ 4,87% về còn 0% vốn điều lệ và chính thức không còn sở hữu tại YEG, giao dịch được thực hiện từ 6/4 đến 15/4/2022.

Trước đó, từ 22/2 đến 23/2, quỹ DFJ VinaCapital Venture Investment Ltd đã bán 1.524.096 cổ phiếu YEG để giảm sở hữu từ 9,74% về còn 4,87% vốn điều lệ.

Thêm nữa, ngày 17/2/2022, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Hoàng Đức Trung kể từ ngày 16/2/2022 với lý do sắp xếp công việc của tổ chức.

Được biết, ông Trung sinh năm 1971, được bầu vào vị trí thành viên HĐQT của Yeah1 từ năm 2008. Ngoài ra, ông Trung còn là giám đốc tại DFJ VinaCapital Venture Investment Ltd.

Quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi của Yeah1 tiếp tục âm 15,46 tỷ đồng và dòng tiền âm thêm 158,8 tỷ đồng

Trong quý I/2022, Yeah1 ghi nhận doanh thu đạt 67,5 tỷ đồng, giảm 76,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 0,84 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 52,52 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 68,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 26,09 tỷ đồng về 11,85 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 15,8%, tương ứng giảm 0,87 tỷ đồng về 4,65 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 71,5%, tương ứng giảm 56,84 tỷ đồng về 22,66 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng thêm 18,24 tỷ đồng lên 16,06 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi tiếp tục âm 15,46 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 47,08 tỷ đồng.

Như vậy, trong kỳ lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Công ty chỉ thoát lỗ nhờ việc ghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến.

Cơ cấu lợi nhuận khác của YEG trong quý I/2022 (Nguồn: BCTC).

Theo thuyết minh, trong quý I/2022, công ty ghi nhận thu nhập khác tăng đột biến do ghi nhận thu nhập từ kiện tụng pháp lý 17 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 158,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 273,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 111,9 tỷ đồng.

Được biết, kể từ khi niêm yết năm 2018 tới nay, chưa năm nào công ty tạo ra dòng tiền dương mà liên tục âm kéo dài. Cụ thể, năm 2018 âm 287 tỷ đồng, năm 2019 âm 41 tỷ đồng, năm 2020 âm 428 tỷ đồng và năm 2021 âm 88 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của YEG giảm 12% so với đầu năm về 1.208,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 777,7 tỷ đồng, chiếm 64,4% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 162,3 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 133,3 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/5, cổ phiếu YEG giảm 350 đồng về 16.500 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác