Quốc tế
Ấn Độ bắt đầu tổng tuyển cử bầu Hạ viện khóa 18
ĐT - 20/04/2024 12:21
Cử tri Ấn Độ đi bỏ phiếu trong giai đoạn đầu tiên của tiến trình tổng tuyển cử 7 giai đoạn (mỗi giai đoạn diễn ra trong một ngày và kết thúc vào ngày 1/6) để bầu ra 102 trên tổng số 543 thành viên Lok Sabha (Hạ viện) khóa 18.

.

Tin liên quan
Tin khác