Thời sự
Bỏ một số đề nghị của Bộ Công thương trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII
Thanh Hương - 21/03/2024 11:17
Dự thảo quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đã được Bộ Công thương rà soát, hoàn thiện về mặt kỹ thuật văn bản và gửi tới Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Bộ Công thương vừa có văn bản đồng ý với một số điểm mà Văn phòng Chính phủ đề nghị không đưa vào Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII như kiến nghị của Bộ này tại Tờ trình số 644/TTr-NCT ngày 26/1/2024 và Tờ trình số 1345/TTr-BCT ngày 1/3/2024 trước đó.

Cụ thể, Bộ Công thương đã đề nghị cho phép các dự án sử dụng nhiệt dư, khí lò cao, các sản phẩm phụ của dây chuyền công nghệ trong các cơ sở công nghiệp (chưa có danh mục cụ thể trong Bảng 4 Phụ lục II Quyết định số 500/QĐ-TTg) được phép phát triển nếu chỉ sử dụng nhiệt dư, khí lo cao và sản phẩm phụ của chính dây chuyền công nghệ của các cơ sở công nghiệp nhằm tăng hiệu quả sản xuất. Bộ Công thương thẩm định từng dự án cụ thể để thống nhất hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi triển khai theo quy định pháp luật.

Công trường Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4

Đề nghị khác là trong quá trình triển khai, nếu các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII gặp khó khăn, vướng mắc, không triển khai được/tiến độ triển khai bị chậm, Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng đẩy sớm tiến độ các dự án quy hoạch giai đoạn sau lên và/hoặc lựa chọn các dự án khác thay thế để đảm bảo an ninh cung cấp điện.

Một đề nghị khác là giao Bộ Công thương chủ động điều chỉnh công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo (điện gió trên bờ, thuỷ điện nhỏ, điện sinh khối, điện rác…) giữa các địa phương trong cùng một vùng trong trường hợp địa phương nào không triển khai thực hiện đầu tư/hoặc triển khai đầu tư các dự án nguồn điện bị chậm tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến việc cung cấp điện, trên cơ sở đảm bảo cơ cấu quy hoạch nguồn điện hợp lý, hài hoà, không ảnh hưởng đến vận hành an toàn hệ thống điện, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện.

Ngoài ra Bộ Công thương cũng đề nghị được giao chủ động đề xuất cơ chế vận hành linh hoạt, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, đảm bảo tính khả thi của Kế hoạch.

Sau khoảng 10 tháng Quy hoạch Điện VIII được phê duyệt vẫn chưa có Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề “Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh” vừa mới đây, một số Hiệp hội và nhà đầu tư đã lên tiếng đề nghị cần nhanh chóng triển khai Quy hoạch điện VIII để đảm bảo nguồn cung điện ổn định, an toàn, đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư.

Cho tới nay Bộ Công thương đã có 6 tờ trình về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII.

Tin liên quan
Tin khác