Chọn danh mục: Tìm cơ hội 2023
Nhà đầu tư có thể hành động ra sao trong ngắn và trung hạn, đây có phải là giai đoạn cần kiên nhẫn chờ đợi hay có thể quyết liệt giải ngân để “săn voi”. Năm 2023 đâu sẽ là các kịch bản thị trường mà nhà đầu tư cần chú ý... Chia sẻ về những vấn đề này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến chuyên gia trong talkshow Talkshow Chọn danh mục có chủ đề "Tìm cơ hội 2023", với sự tham gia của ông Nguyễn Tuấn Anh, Founder FinPeace và ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Phân tích CTCK Thành Công.
ĐT