Hiệu ứng domino nhìn từ việc giá đất "nhảy múa" ở Bình Chánh
Mỗi khi có thông tin liên quan đến việc sắp được nâng cấp lên quận, giá đất tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) lại được dịp “nhảy múa”.