Chuyển đổi số - Kinh tế số
Đà Lạt hướng đến chuyển đổi sản xuất không dùng nhà kính
Linh Đan - 31/12/2023 11:07
Lâm Đồng đang khảo sát đánh giá nhu cầu vay vốn của người dân khi thực hiện di dời nhà kính ra khỏi nội ô thành phố Đà Lạt, chuyển đổi sản xuất không dùng nhà kính, cải tạo nhà kính trên địa bàn tỉnh.
Đà Lạt hướng đến chuyển đổi sản xuất không dùng nhà kính. Ảnh: P.V

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa đề xuất UBND tỉnh gia hạn thời gian khảo sát, đánh giá nhu cầu của người dân khi thực hiện di dời nhà kính ra khỏi nội ô thành phố Đà Lạt, chuyển đổi sản xuất không dùng nhà kính, cải tạo nhà kính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện văn bản số 10306/UBND-NN ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về tín dụng thực hiện Đề án quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 3121/SNNTTBVTV ngày 7/12/2023 về việc khảo sát, đánh giá nhu cầu của người dân trong việc thực hiện Đề án quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu gửi các địa phương để phối hợp triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, đến nay, việc khảo sát nhu cầu tín dụng của người dân đang được các địa phương triển khai thực hiện, chưa có báo cáo kết quả khảo sát đánh giá nhu cầu vay vốn của người dân khi thực hiện di dời nhà kính ra khỏi nội ô thành phố Đà Lạt, chuyển đổi sản xuất không dùng nhà kính, cải tạo nhà kính trên địa bàn tỉnh.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất gia hạn thời gian đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét chủ trương xây dựng chính sách hỗ trợ tín dụng thực hiện Đề án quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu trong Quý I/2024.

Trước đó, ngày 20/11/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Đà Lạt thực hiện khảo sát, đánh giá nhu cầu của người dân khu thực hiện di dời nhà kính ra khỏi nội ô thành phố Đà Lạt, chuyển đổi sản xuất không dùng nhà kính, cải tạo nhà kính trên địa bàn tỉnh để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét chủ trương xây dựng chính sách hỗ trợ theo quy định. Kết quả báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2023.

Tin liên quan
Tin khác