Đầu tư Phát triển bền vững
Đà Nẵng giảm hơn 244 triệu đồng tiền hạ tầng cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Hoàng Anh - 03/01/2023 16:41
Thành phố Đà Nẵng giảm 244 triệu đồng tiền sử dụng hạ tầng trong khu công nghiệp cho doanh nghiệp; bổ sung dự toán 192 triệu đồng để chi trả cho doanh nghiệp quản lý, khai thác khu công nghiệp.

Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định Phê duyệt hỗ trợ giảm tiền hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp (KCN) Hòa Cầm, Đà Nẵng, Liên Chiểu.

Theo đó, Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp trong các KCN Hòa Cầm, Đà Nẵng và Liên Chiểu với số tiền hơn 244 triệu đồng.

Ngoài ra, bổ sung dự toán năm 2022 cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng số tiền hơn 192 triệu đồng để thực hiện chi trả cho doanh nghiệp quản lý, khai thác khu công nghiệp.

Thành phố Đà Nẵng đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng thực hiện hỗ trợ 25% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 đối với doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Liên Chiểu, với số tiền là hơn 51 triệu đồng từ nguồn vốn của đơn vị.

Khu công nghiệp Hoà Cầm thành phố Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng giao các đơn vị kinh doanh hạ tầng trong các khu công nghiệp căn cứ quy định có trách nhiệm thực hiện giảm tiền sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp tại KCN đảm bảo đúng quy định. Giao Ban Quản lý Khu CNC và các KCN căn cứ dự toán kinh phí bổ sung, có trách nhiệm chi trả cho các đơn vị kinh doanh hạ tầng trong các KCN. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại 3 KCN nêu trên do các đơn vị kinh doanh hạ tầng trong các KCN quản lý.

Theo Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, tính đến hết tháng 8/2022, tổng số tiền hỗ trợ liên quan đề xuất chính sách giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp trong KCNC, KCN bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng là hơn 22,3 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn ngân sách cấp tiền chi trả hơn 10,3 tỷ đồng cho 150 doanh nghiệp. Hỗ trợ từ nguồn ngân sách không cấp tiền chi trả mà cấn trừ trong năm 2022 cho 168 doanh nghiệp, tương đương với số tiền gần 12 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác