Chuyển đổi số - Kinh tế số
Đề án 06 tiết kiệm cho nhà nước, xã hội gần 3.500 tỷ đồng mỗi năm
ĐT - 12/06/2024 14:55
Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) đã cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu, giúp tiết kiệm cho nhà nước, xã hội gần 3.500 tỷ đồng/năm.

Tin liên quan
Tin khác