Thời sự
Điểm tên 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD sau 5 tháng năm 2023
ĐT - 30/05/2023 13:31
Tính chung 5 tháng năm 2023, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 65,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

.

Tin liên quan
Tin khác