Đầu tư Phát triển bền vững
Hà Nội tiếp nhận 83 tỷ đồng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” trong tháng cao điểm
Hạnh Phúc - 03/12/2022 16:13
Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2022 , Quỹ “Vì người nghèo” ba cấp đã tiếp nhận đăng ký, ủng hộ hơn 83 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho hay, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” ba cấp của thành phố đã tiếp nhận đăng ký, ủng hộ được tổng số tiền 83.480.299.647 đồng. 

Trong đó, cấp thành phố tiếp nhận đăng ký, ủng hộ hơn 34 tỷ đồng (đã chuyển ủng hộ hơn 19 tỷ đồng); cấp quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tiếp nhận ủng hộ hơn 48 tỷ đồng.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, mặt trận các cấp đã vận động thêm các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Cấp thành phố đã hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ phương tiện, công cụ sản xuất kinh doanh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng, bao gồm trao hỗ trợ 200 nhà Đại đoàn kết trị giá 10 tỷ đồng, 20 con bò sinh sản trị giá 400 triệu đồng, 15 xe máy và một máy ép nước mía trị giá 306 triệu đồng, chuyển 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương...

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện Mặt trận tổ quốc các quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã hỗ trợ xây dựng 306 nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 12 tỷ đồng; sửa chữa 94 nhà; hỗ trợ giống, vốn, vật tư sản xuất, phương tiện lao động cho gần 1.600 hộ gia đình.

Quỹ “Vì người nghèo” cấp cơ sở cũng đã hỗ trợ 506 người khám, chữa bệnh; hỗ trợ 3.318 con em hộ nghèo đi học trị giá trên 2,1 tỷ đồng; tặng suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 13,8 tỷ đồng. 

Cùng với đó, vận động doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây, sửa nhà Đại đoàn kết, tặng xe đạp cho trẻ em nghèo, giúp khám, chữa bệnh cho hộ nghèo... với tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác