Đầu tư và cuộc sống
[Infographic] Hà Nội: Học sinh các trường THPT tại địa bàn dịch cấp độ 1, 2 đi học trực tiếp từ 6/12
ĐT - 05/12/2021 12:38
Từ 6/12/2021, học sinh THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 trên địa bàn Hà Nội sẽ trở lại trường học.

.

Tin liên quan
Tin khác