Doanh nghiệp
[Infographic] Sản xuất "3 tại chỗ" gặp khó, doanh nghiệp kiến nghị giải pháp linh hoạt
ĐT - 13/08/2021 08:33
Mô hình sản xuất “3 tại chỗ” là phương thức sản xuất tốt. Mô hình này áp dụng thành công ở Bắc Ninh, Bắc Giang nhưng khi triển khai áp dụng tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam thì chưa được thành công.

.

Tin liên quan
Tin khác