Lương bình quân của 132 CEO hàng đầu thế giới đạt hơn 1 triệu USD/tháng
Theo số liệu của các nhà phân tích Báo Wall Street Journal vừa công bố, lương bình quân của Top 132 giám đốc điều hành (CEO) trong danh sách S&P 500 đã tăng từ 11,7 triệu USD năm 2017 lên 12,4 triệu USD năm 2018 - tức là lương tháng bình quân đạt hơn 1 triệu USD.