Đầu tư
Lâm Đồng rà soát đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách Trung ương
Linh Đan - 11/12/2023 18:28
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát việc đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2023.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát việc đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng (đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng).

“Trường hợp chậm tiến độ theo quy định, nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc đề xuất, báo cáo chưa đảm bảo thời gian theo yêu cầu”, UBND tỉnh chỉ đạo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định; dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh trước ngày 18/12/2023 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/12/2023 theo yêu cầu.

Mới đây, tháng 11/2023, UBND tỉnh này đã Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho các công trình, Dự án trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2023 đã được giao tại Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 với số vốn 30 tỷ đồng của 3 dự án, gồm: Dự án xây dựng đường nội thị thị trấn Đạ Tẻh tại huyện Đạ Tẻh (giai đoạn 3); Dự án Nâng cấp và mở rộng đường hướng tây từ đường ĐT.721 đi đường HD.93 tại huyện Cát Tiên; Dự án Nâng cấp đường liên xã Đinh Trang Hòa đi Tân lâm và đường vành đai phía Đông thị trấn Di Linh tại huyện Di Linh. Cùng với đó, UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh bổ sung kế hoạch năm 2023 với số vốn 30 tỷ đồng, bố trí cho Dự án Hồ Ka Zam (huyện Đơn Dương).

Trước đó, ngày 6/12/2023, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến nội dung phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023, giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tại Tờ trình số 614/TTr-CP và Tờ trình số 629/TTr-CP nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát lại việc đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các nội dung trên.

Trường hợp chậm tiến độ theo quy định, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc đề xuất, báo cáo chưa bảo đảm thời gian dẫn đến không kịp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV và xem xét, xử lý theo quy định; báo cáo kết quả gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/12/2023. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2023.

Tin liên quan
Tin khác