[Live] Tọa đàm "Nhận diện 2023: Cơ hội đầu tư mới trong môi trường mới"
Báo Đầu tư tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nhận diện 2023: Cơ hội đầu tư mới trong môi trường mới”. Tọa đàm diễn ra từ 8h30 - 11h45 ngày 7/2/2023, gồm 2 phiên thảo luận, là nơi các chuyên gia kinh tế hàng đầu đánh giá về các kênh đầu tư hiện hữu và tiềm năng, đưa ra các khuyến nghị với cộng đồng doanh nhân, các nhà đầu tư về cơ hội và rủi ro.
ĐT