Sức khỏe doanh nghiệp
Lợi nhuận DIC Corp đã “bốc hơi” 53,73 tỷ đồng sau kiểm toán
Duy Bắc - 04/04/2024 13:54
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HoSE) phải điều chỉnh giảm lợi nhuận sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của DIC Corp, đồng thời thực hiện điều chỉnh nhiều khoản mục đáng chú ý.

Lợi nhuận DIC Corp giảm sau kiểm toán năm 2023.

Sau kiểm toán, DIC Corp ghi nhận lợi nhuận giảm tới 32,5% so với trước kiểm toán, tương ứng giảm 53,73 tỷ đồng, từ 165,35 tỷ đồng, về 111,62 tỷ đồng. Trong đó, biến động mạnh chủ yếu do khoản mục lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết đã chuyển từ lãi 38,94 tỷ đồng, về lỗ 17,99 tỷ đồng, tức giảm tới 56,93 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu giảm 45,9% so với cùng kỳ, về 1.025,75 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 41,7% so với thực hiện trong năm 2022, về 111,62 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, DIC Corp lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 1.400 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc năm 2023 với lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 165,9 tỷ đồng, DIC Corp chỉ hoàn thành 11,9% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tiếp tục đặt kế hoạch tham vọng năm 2024

Một điểm đáng lưu ý, DIC Corp vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội tổ chức ngày 26/4.

Trong năm 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023 và vốn đầu tư dự kiến 7.211,8 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ.

Được biết, theo dữ liệu lịch sử, DIC Corp có lịch sử lên kế hoạch tham vọng và hoàn thành tỷ lệ khiêm tốn khi kết thúc năm tài chính. Trong đó, riêng trong năm 2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.336,8 tỷ đồng, hoàn thành 33,6% so với kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ghi nhận 165,9 tỷ đồng, hoàn thành 11,9% so với kế hoạch lãi 1.400 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư 7.211,8 tỷ đồng trong năm 2024, Công ty dự kiến đầu tư dự án 6.400,7 tỷ đồng và đầu tư tài chính là 811,08 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư 514,76 tỷ đồng dự án Khu trung tâm Chí Linh; đầu tư 66,38 tỷ đồng vào dự án chung cư A5 tại Khu trung tâm Chí Linh; đầu tư 933,22 tỷ đồng vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu; đầu tư 431,67 tỷ đồng vào khu phức hợp Cap Saint Jacques; đầu tư 63,28 tỷ đồng vào Khu đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước; đầu tư 158,8 tỷ đồng vào Khu dân cư Hiệp Phước (Đồng Nai); đầu tư 1.079,14 tỷ đồng vào Khu đô thị Du lịch Long Tân (Đồng Nai); đầu tư 830,92 tỷ đồng vào Khu dân cư Thương mại Vị Thanh (Hậu Giang); đầu tư 1.000,96 tỷ đồng vào dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (Hà Nam); đầu tư 1.313,84 tỷ đồng vào Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2023, DIC Corp trình cổ đông kế hoạch cổ tức tỷ lệ 2,5%.

Đẩy mạnh huy động vốn trong năm 2024

Với nhu cầu vốn đầu tư lớn trong năm 2024, DIC Corp trình cổ đông nhiều phương pháp huy động vốn.

Đầu tiên, DIC Corp dự kiến sẽ vay thêm 220 tỷ đồng từ ngân hàng. Trong đó, 160 tỷ đồng nợ vay để triển khai dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques - giai đoạn 2 & 3 tại Vũng Tàu; và 60 tỷ đồng để đầu tư khách sạn và hội nghị DIC Star Vị Thanh tại Khu dân cư thương mại Vị Thanh tại Hậu Giang.

Thứ hai, DIC Corp lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 32,794%, tương ứng phát hành thêm 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, huy động 3.000 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong năm 2024.

Số tiền huy động, DIC Corp sẽ sử dụng 1.135 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2&3 tại 169 Thuỳ Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu; 965 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh tại phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; và còn lại 900 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành năm 2021.

Thứ ba, chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 37,9% so với giá đóng cửa ngày 29/3 là 32.200 đồng/cổ phiếu), cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2024 đến năm 2025.

Nếu phát hành thành công đợt phát hành riêng lẻ, DIC Corp sẽ huy động 3.000 tỷ đồng, Công ty dự kiến dùng 2.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; và 1.000 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu nhà ở Lam Hạ Centre Point tại phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thứ tư, DIC Corp dự kiến phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ là 4,919% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, triển khai trong năm 2024 và cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trong đó, giá phát hành dự kiến là 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 53,4% so với giá đóng cửa ngày 29/3/2024 là 32.200 đồng/cổ phiếu.

Và cuối cùng, Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2,5% và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 2,5%, tổng là 5%, nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và dự kiến thực hiện trong năm 2024.

Như vậy, ước tính DIC Corp sẽ phát hành thêm 30.492,598 cổ phiếu đã trả cổ tức năm 2023 và thưởng cổ phiếu.

DIC Corp có chia sẻ thêm, thứ tự phát hành sẽ là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; trả cổ tức năm 2023 và thưởng cổ phiếu; phát hành cổ phiếu ESOP; và cuối cùng là chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nếu hoàn tất 4 đợt phát hành, ước tính vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 6.098,5 tỷ đồng, lên 10.203,4 tỷ đồng (phát hành thêm tổng cộng 410,49 triệu cổ phiếu).

Như vậy, chỉ riêng kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu, Công ty dự kiến chào bán tổng cộng 350 triệu cổ phiếu, huy động 6.000 tỷ đồng với giá từ 15.000 - 20.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá thị trường là 32.200 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác