Doanh nghiệp
[Longform] Đất nước hùng cường phải sản sinh nhiều tập đoàn kinh tế hùng mạnh
GS - TSKH. Nguyễn Mại - 11/10/2019 09:38
Các tập đoàn kinh tế hùng mạnh không chỉ trong phạm vi quốc gia, mà còn đạt đến tầm cỡ khu vực và thế giới là biểu hiện sinh động nhất cho khát vọng hùng cường của dân tộc Việt Nam.
Tin liên quan
Tin khác