Sức khỏe doanh nghiệp
MHC: Sau nửa tháng thành cổ đông lớn, một cá nhân đã giảm sở hữu xuống dưới 5%
Duy Bắc - 11/11/2023 07:31
Vừa nâng sở hữu lên 5,76% vốn điều lệ, bà Dương Thị Hồng Hạnh đã bán ra và giảm sở hữu tại CTCP MHC (mã MHC - sàn HOSE) về 3,35% vốn điều lệ.

Ngày 10/11, bà Dương Thị Hồng Hạnh, cổ đông lớn vừa bán ra 1 triệu cổ phiếu MHC, giảm sở hữu từ 5,76%, về 3,35% vốn điều lệ. Như vậy, sau giao dịch, bà Hạnh không còn là cổ đông lớn tại Công ty MHC.

Bối cảnh bán ra của cổ đông lớn, sau nhịp tăng mạnh đầu năm, cổ phiếu MHC vừa có nhịp chỉnh mạnh và hồi phục trong những phiên gần đây. Trong đó, thống kê từ ngày 25/4 đến ngày 6/9, cổ phiếu MHC tăng 255%, từ 3.650 đồng/cổ phiếu, lên 12.950 đồng/cổ phiếu; từ ngày 6/9 đến ngày 31/10, cổ phiếu MHC giảm 44,8%, từ 12.950 đồng/cổ phiếu, xuống 7.510 đồng/cổ phiếu; và từ ngày 31/10 đến ngày 10/11, cổ phiếu MHC bật tăng 22,1%, từ 7.510 đồng/cổ phiếu, lên 9.170 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, cổ phiếu MHC mặc dù đã trải qua nhịp giảm mạnh nhưng nếu nhìn từ ngày 25/4 đến ngày 10/11, cổ phiếu MHC vẫn đã tăng 151%, từ 3.650 đồng/cổ phiếu, lên 9.170 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 26/10, bà Dương Thị Hồng Hạnh đã mua thêm 627.400 cổ phiếu MHC, nâng sở hữu từ 4,25%, lên 5,76% vốn điều lệ và chính thức trở thành cổ đông lớn.

Như vậy, sau nửa tháng trở thành cổ đông lớn, bà Hạnh đã bán ra và không còn là cổ đông lớn tại Công ty MHC.

Vượt kế hoạch kinh doanh sau 9 tháng đầu năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty MHC ghi nhận doanh thu đạt 117,82 tỷ đồng, tăng 483,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 40,56 tỷ đồng, tăng 164,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp đã chuyển từ âm sang dương, không còn kinh doanh dưới giá vốn.

Trong kỳ, nhờ không còn kinh doanh dưới giá vốn, lợi nhuận gộp ghi nhận dương 8,67 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,72 tỷ đồng, tức tăng thêm 9,39 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 95,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 36,14 tỷ đồng, lên 73,93 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 126,9%, tương ứng tăng thêm 18,16 tỷ đồng, lên 32,47 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 60%, tương ứng giảm 5,24 tỷ đồng, về 3,49 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý III, lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do lợi nhuận gộp cải thiện, cũng như doanh thu tài chính tăng đột biến so với cùng kỳ.

Công ty thuyết minh doanh thu tài chính tăng đột biến chủ yếu liên quan tới lãi từ các khoản đầu tư tài chính, chứng khoán và hoạt động khác.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty MHC ghi nhận doanh thu đạt 126,69 tỷ đồng, tăng 324,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 50,63 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 43,71 tỷ đồng, tức tăng thêm 94,34 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Công ty MHC đặt kế hoạch tổng doanh thu 200 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 40 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 31,14 tỷ đồng, tức tăng thêm 71,14 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 57,32 tỷ đồng, Công ty MHC đã vượt 43,3% so với kế hoạch lợi nhuận 40 tỷ đồng trong năm 2023.

Danh mục đầu tư chứng khoán chủ yếu cổ phiếu EIB, VIX, GEX …

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty MHC giảm 26,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 302 tỷ đồng, về 854,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 467,2 tỷ đồng, chiếm 54,69% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 249,2 tỷ đồng, chiếm 29,2% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 81,5 tỷ đồng, chiếm 9,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn giảm 25,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 158,8 tỷ đồng, về 467,2 tỷ đồng; bất động sản đầu tư giảm 96,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 106,42 tỷ đồng, về 3,42 tỷ đồng …

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối quý III, danh mục đầu tư chứng khoán lên tới 247,7 tỷ đồng. Trong đó, Công ty thuyết minh danh mục đầu tư cổ phiếu gồm 159,67 tỷ đồng cổ phiếu EIB, 49,14 tỷ đồng cổ phiếu VIX, 25,32 tỷ đồng cổ phiếu GEX, và còn lại 13,55 tỷ đồng vào các cổ phiếu khác.

MHC đầu tư thêm cổ phiếu EIB và GEX trong 9 tháng đầu năm 2023 (Nguồn: MHC)

Công ty cho biết thêm, trong 9 tháng đầu năm đã tăng số tiền đầu tư vào cổ phiếu EIB, VIX và ngược lại giảm số tiền đầu tư vào cổ phiếu GEX.

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 56,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 330,4 tỷ đồng, về 255,43 tỷ đồng và chiếm 29,9% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 106,22 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 149,21 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác