Tài chính - Chứng khoán
MHC nói gì khi cổ phiếu tăng kịch trần 5 phiên giao dịch liên tiếp
Duy Bắc - 04/08/2023 07:42
Cổ phiếu tăng 39,6% trong 5 phiên liên tiếp, CTCP MHC (mã MHC - sàn HoSE) đã đứng lên giải thích mọi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và ổn định.

Cụ thể, sau khi cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 28/7 đến 3/8, MHC cho biết do yếu tố cung cầu trên thị trường chứng khoán, Công ty hoàn toàn không có bất kỳ tác động nào đến giá giao dịch trên thị trường. “Hiện tại, toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đang diễn ra bình thường và ổn định”, MHC nhấn mạnh.

Thống kê từ ngày 28/7 đến ngày 3/8, cổ phiếu MHC tăng 39,6% từ 5.550 đồng lên 7.750 đồng/cổ phiếu.

Kinh doanh dưới giá vốn nhưng MHC vẫn lãi 46,45 tỷ đồng trong quý II/2023 nhờ đầu tư chứng khoán

Một diễn biến đáng lưu ý, đà tăng cổ phiếu bắt đầu sau khi Công ty công bố Báo cáo tài chính quý II. Trong đó, trong quý II/2023, MHC ghi nhận doanh thu đạt 4,84 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lãi 46,45 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 59,07 tỷ đồng, tức tăng thêm 105,52 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn, dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 0,45 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,27 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 75% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 9,65 tỷ đồng, lên 22,51 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 142% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 96,15 tỷ đồng, về âm 28,44 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận 67,71 tỷ đồng); chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8,7%, tương ứng tăng thêm 0,28 tỷ đồng, lên 3,49 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù kinh doanh dưới giá vốn nhưng trong quý II, MHC vẫn ghi nhận lãi 46,45 tỷ đồng, chủ yếu do đóng góp của doanh thu tài chính tăng và chi phí tài chính giảm mạnh.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2023, MHC ghi nhận doanh thu đạt 8,87 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lãi 9,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 58,73 tỷ đồng, tức tăng thêm 68,71 tỷ đồng. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2023, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 1,4 tỷ đồng, lãi đến từ doanh thu tài chính và giảm chi phí tài chính.

Công ty cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu tài chính là 35,1 tỷ đồng, trong đó chủ yếu 34,99 tỷ đồng từ lãi các khoản đầu tư tài chính, chứng khoán… Ngược lại, chi phí tài chính giảm chủ yếu hoàn nhập 8,68 tỷ đồng so với cùng kỳ trích lập dự phòng 76,8 tỷ đồng liên quan tới giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Trong năm 2023, CTCP MHC đặt kế hoạch tổng doanh thu 200 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 40 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 31,14 tỷ đồng, tức tăng thêm 71,14 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 10,52 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trái với kết quả kinh doanh cải thiện, trong 6 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của MHC ghi nhận âm 284,7 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 65,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 354,99 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 89,99 tỷ đồng.

Được biết, từ khi niêm yết năm 2005 tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính của MHC ghi nhận âm vượt 284,7 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2018 với giá trị âm 121,4 tỷ đồng. Ngoài ra, MHC vừa trải qua năm 2022 với dòng tiền dương 116,34 tỷ đồng.

MHC tăng đầu tư cổ phiếu EIB, VIX và GEX trong 6 tháng đầu năm 2023

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của MHC giảm 8% so với đầu năm, tương ứng giảm 92,5 tỷ đồng, về 1.063,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 523,8 tỷ đồng, chiếm 49,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 290,6 tỷ đồng, chiếm 27,3% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 108,1 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn giảm 53,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 335,4 tỷ đồng, về 290,6 tỷ đồng; đầu tư chứng khoán tăng 98% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 253,6 tỷ đồng, lên 512,5 tỷ đồng.

MHC tăng đầu tư cổ phiếu EIB, VIX và GEX trong 6 tháng đầu năm 2023 (Nguồn: MHC)

Công ty có thuyết minh, trong 6 tháng đầu năm, đã tăng giá trị đầu tư cổ phiếu EIB từ 72,39 tỷ đồng lên 320,91 tỷ đồng; tăng đầu tư cổ phiếu VIX từ 0,83 tỷ đồng lên 77,06 tỷ đồng; tăng đầu tư cổ phiếu GEX từ 27,07 tỷ đồng lên 96,37 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/8, cổ phiếu MHC tăng trần phiên thứ 5 liên tiếp, tức tăng thêm 500 đồng lên 7.750 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác