Đầu tư Phát triển bền vững
Một nửa hệ sinh thái rừng ngập mặn trên thế giới đang bị tổn hại
ĐT - 27/05/2024 13:52
Báo cáo từ Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết trong việc phối hợp bảo tồn rừng ngập mặn, vốn là môi trường sống rất quan trọng đối với hàng triệu cộng đồng dễ bị tổn thương và đa dạng sinh học.

Tin liên quan
Tin khác