Tài chính - Chứng khoán
Phạt một công ty quản lý quỹ 270 triệu đồng do loạt sai phạm
Tùng Linh - 09/11/2023 18:52
Ba vi phạm của công ty quản lý quỹ được chỉ ra gồm không báo cáo đầy đủ giao dịch chứng khoán của nhân viên cho bộ phận kiểm soát nội bộ; không tách biệt nhân sự giữa các nghiệp vụ tiềm ẩn xung đột lợi ích và công bố thông tin.

Ngày 9/11/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1017/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ HD (HD Capital).

Tổng số tiền phạt đối với công ty là 270 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 125 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế đối với hoạt động của nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Cơ quan quản lý đã thực hiện kiểm tra chọn mẫu từ ngày 01/9/2022 đến ngày 31/12/2022. Các giao dịch chứng khoán của nhân viên Công ty không được báo cáo đầy đủ cho bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xác định HD Capital có hành vi không tách biệt về nhân sự giữa các hoạt động nghiệp vụ tiềm ẩn xung đột lợi ích trong công ty, không tách biệt về nhân sự giữa hoạt động đầu tư tài chính với các hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán. Cụ thể, công ty đã bố trí 1 nhân sự làm việc đồng thời tại các vị trí: trưởng phòng đầu tư, người điều hành quỹ, thực hiện nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư do khách hàng ủy thác, đồng thời là thành viên Hội đồng đầu tư của công ty. Mức phạt cho hành vi này là 85 triệu đồng.

HD Capital cũng chịu thêm mức phạt tiền 60 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với báo cáo tài chính quý IV/2021.

Đến cuối quý III/2023, quy mô tài sản của HD Capital xấp xỉ gần 32,5 tỷ đồng. Công ty quản lý quỹ này có quy mô vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, lỗ luỹ kế đến cuối quý III gần 20 tỷ đồng. Tài sản lớn nhất thuộc sở hữu của công ty là khoản đầu tư trái phiếu trị giá 20 tỷ đồng. Danh mục đầu tư của các nhà đầu tư uỷ thác tại HD Capital trị giá hơn 295 tỷ đồng, gấp 2,44 lần đầu năm.

Tin liên quan
Tin khác