Dự án - quy hoạch
Quảng Ngãi chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb
Nhiệt Băng - 14/04/2022 13:39
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) giai đoạn IIb có giá trị 601.450 triệu đồng, được chia thành 19 gói thầu.
Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (thứ 3, từ trái sang) kiểm tra điều chỉnh quy hoạch tuyến Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb. Ảnh: H.M

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, Dự án Đầu tư xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb.

Theo đó, những công việc đã thực hiện có giá trị 2.889 triệu đồng, bao gồm lập nhiệm vụ khảo sát; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; giám sát khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Những công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị 148.195 triệu đồng, bao gồm quản lý dự án; thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm tra quyết toán; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa; chi phí nghiệm thu, bàn giao, vận hành thử điện.

Những công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 có giá trị 601.450 triệu đồng, được chia thành 19 gói thầu, trong đó có 12 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu và 7 gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng hoặc không qua mạng.

Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, mục tiêu nhằm từng bước hoàn thiện tuyến đường ven biển theo quy hoạch đã phê duyệt, đảm bảo giao thông thuận lợi, phát huy hiệu quả với các đoạn tuyến đã đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực và quốc phòng, an ninh.

Dự án có chiều dài tuyến L=6,55 km, gồm 3 đoạn tuyến, tốc độ thiết kế 80 km/h (qua khu vực dân cư 60 km/h), bề rộng nền đường 12 m...

Trước đó, ngày 22/12/2021, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 20: Thi công xây dựng công trình Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1.

Theo đó, Liên danh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gia Hưng - Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Chính - Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh - Công ty TNHH Xây dựng thương mại Trường Thành - Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh trúng thầu gói thầu này với giá 725.708.990.000 đồng. Hợp đồng gói thầu theo đơn giá điều chỉnh. Thời gian thực hiện 35,5 tháng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, mục tiêu đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 nhằm từng bước kết nối các tuyến đường ven biển của tỉnh Quảng Nam và Bình Định hình thành trục dọc ven biển, gắn kết vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, củng cố quốc phòng - an ninh; tạo điều kiện hình thành và phát triển các khu đô thị, nghỉ dưỡng ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo Quyết định số 592 (ngày 23/4/2020) của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 là công trình giao thông cấp II, có chiều dài tuyến L=13,28 km, gồm 2 đoạn tuyến (đoạn Km28+934-Km29+346 qua xã Tịnh Hòa, TP. Quảng Ngãi và đoạn Km56+00 - Km69+145 qua TP. Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa và Mộ Đức).

Tin liên quan
Tin khác