Đầu tư Phát triển bền vững
Quảng Ninh: Gần 74.000 lượt hộ thoát nghèo nhờ chính sách tín dụng theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP
Thu Lê - 16/09/2022 17:18
Đó là thành quả quan trọng nhất sau 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 16/9, tại thành phố Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nghị 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 20 năm triển khai thực hiện, vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp hàng ngàn người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn để sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhờ đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Bà Vũ Thị Ngọc Bích, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết: Khi mới bắt đầu thực hiện Chính sách này, thì mới chỉ có 02 chương trình tín dụng tại thời điểm nhận bàn giao với dư nợ 169,4 tỷ đồng. Đến nay, NHCSXH đang triển khai thực hiện 20 chương trình tín dụng chính sách (tăng 18 chương trình so với năm 2002) theo các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thu Lê.

Đến 31/8/2022, tổng nguồn vốn huy động được đã đạt 3.890,8 tỷ đồng, tăng 3.721,2 tỷ đồng, gấp 23 lần so với năm 2002, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 18,6%. Nguồn vốn này được cho vay thông qua các chương trình tín dụng cho phát triển sản xuất kinh doanh: Cho vay Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ mới thoát nghèo, Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, Vốn tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động.....; thông qua nguồn vốn phục vụ các nhu cầu thiết yếu như: Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, Nhà ở xã hội, Hỗ trợ xây dựng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh....

Đã có 582.364 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với số tiền 12.587,4 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 9.004,9 tỷ đồng, chiếm 71,5% doanh số cho vay; doanh số xóa nợ là 6,3 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 31/8/2022 đạt 3.745,46 tỷ đồng, tăng 3.576 tỷ đồng (gấp 21,1 lần) so với năm 2002, bình quân tăng trưởng trong 20 năm đạt 19%/năm; với 68.443 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, bình quân dư nợ 54 triệu đồng/khách hàng, tăng 18,4 lần so với năm 2002 (tăng từ 2,9 triệu đồng/hộ năm 2002 lên 54 triệu đồng/hộ năm 2022).

Nguồn vốn tín dụng cho phát triển sản xuất kinh doanh được tập trung đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản như: nuôi Hàu tại huyện Vân Đồn và thị xã Quảng Yên, chăn nuôi gà bản địa tại huyện Tiên Yên, Đầm Hà, trồng và chế biến miến dong tại huyện Bình Liêu, trồng cây lấy gỗ, cây dược liệu trà hoa vàng, ba kích, cát sâm tại huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, trồng cây ăn quả tại thị xã Đông Triều...

Sau 20 năm triển khai, với nguồn vốn tín dụng chính sách trung ương và địa phương được giải ngân đã góp phần giúp 73.774 lượt hộ thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho 195.802 lao động; 27.603 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 254.352 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, 6.769 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách. Đã có 1.695 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài, 4.092 lượt người lao động tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi biên giới hải đảo được tiếp cận với nguồn vốn ngân sách địa phương để duy trì phát triển sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ cho gần 3.000 lượt hộ gia đình vay vốn nuôi con ăn học hạn chế tình trạng học sinh sinh viên phải bỏ học do nguyên nhân gia đình gặp khó khăn về tài chính.

Tín dụng chính sách được triển khai kịp thời, có hiệu quả cũng đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong từng giai đoạn, điển hình: giai đoạn 2001-2005 giảm từ 10,22% xuống 2,96%; giai đoạn 2005-2010 giảm từ 10,62% xuống 3,48%, giai đoạn 2011-2015 giảm từ 7,68% xuống 1,35%, giai đoạn 2016-2020 theo tiêu chí nghèo đa chiều giảm từ 4,56 % (cuối năm 2015) xuống 0,23% (cuối năm 2020); và trong giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 còn 0,41%.

Quảng Ninh là tỉnh miền núi, biên giới, biển đảo, nằm phía Đông Bắc của Tổ quốc, với 13 đơn vị hành chính cấp huyện (4 thành phố, 02 thị xã và 7 huyện) và 177 xã, phường, thị trấn. Trong đó có 56 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh gồm 42 thành phần dân dộc, với 162.531 người chiếm 12,31% dân số toàn tỉnh (theo số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/2019), cư trú trên hơn 85% diện tích của tỉnh. Được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Ninh trong việc tập trung nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển bền vững kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS, số hộ nghèo là người DTTS đã giảm nhanh và sâu. Đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn chiếm tỷ trọng 1% /hộ đồng bào DTTS, giảm 24% so với năm 2003.

Việc thực hiện hiện quả nguồn vốn tính dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, không chỉ nâng cao đời sống của người dân mà còn góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia – Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đến 31/8/2022, toàn tỉnh đã có 9/13 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 98/98 xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 49/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 24/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được Quảng Ninh đặc biệt quan tâm, nhiều chính sách đặc thù của Tỉnh cao hơn mức bình quân chung cả nước; đời sống Nhân dân tiếp tục được chăm lo, cải thiện.

Tin liên quan
Tin khác