Tài chính - Chứng khoán
Sau kiểm toán, lãi ròng PGV tăng thêm 191 tỷ đồng
Hải An - 23/03/2023 08:20
Sau kiểm toán, PGV ghi nhận lãi ròng 2.524 tỷ đồng, tăng 191 tỷ đồng, tương ứng tăng 8% so với con số trên báo cáo tự lập.

Theo giải trình từ Tổng công ty Phát điện 3 (EVN Genco3, mã chứng khoán PGV), khi lập BCTC hợp nhất quý IV/2022 (trước kiểm toán), PGV chưa có BCTC năm 2022 của các công ty liên doanh liên kết. Đến thời điểm lập BCTC kiểm toán năm 2022, PGV đã thực hiện hạch toán các khoản từ liên doanh liên kết về theo phương pháp vốn chủ sở hữu, nên tăng phần lãi từ công ty liên doanh liên kết là 181 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng lên 323 tỷ đồng, tăng 11%  do chênh lệch lãi tiền gửi tăng 17 tỷ đồng và phát sinh thêm khoản lợi nhuận từ trái phiếu (gần 15 tỷ đồng của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh). Chi phí tài chính cũng giảm nhẹ 1% xuống 2.543 tỷ đồng, do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá từ 995 tỷ đồng xuống còn 73 tỷ đồng nhưng phát sinh lỗ do đánh giá lại các khoản có gốc ngoại tệ lên tới 892 tỷ đồng.

Năm 2022, PGV đặt mục tiêu doanh thu và lãi ròng lần lượt hơn 45.000 tỷ đồng và 1.827 tỷ đồng. Với kết quả sau kiểm toán, PGV vượt hơn 5% kế hoạch doanh thu và 38% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

“Ông lớn” ngành điện khác là Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - mã chứng khoán POW) cũng đã điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế kiểm toán thêm 230 tỷ đồng, đạt 2.553 tỷ đồng. Nguyên nhân có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán chủ yếu là do thay đổi về lợi nhuận của NT2.

Cụ thể, trước đó, CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán NT2) đã đính chính báo cáo tài chính quý 4/2022 với điều chỉnh lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán tăng gấp 27 lần lên 160 tỷ đồng nhờ giảm 198 tỷ đồng khoản mục trích lập dự phòng phải thu khó đò

Tin liên quan
Tin khác